Om Oss

ILSD Sweden AB startades 2009 för att möta behovet av oberoende och seriösa utbildningar för laserunderstödd tandvård. Kurserna utvecklades i nära samarbete med AALZ, Aachen Laser Center vid RWTH, Aachen University i Tyskland och centrets vetenskaplige ledare Prof Norbert Gutknecht. Institutet har under åren vidareutvecklat kursverksamheten och verksamhetsområdet har utökats med forskning i samarbete med i första hand svenska, norska och tyska universitet. Förutom undervisning och forskning arbetar vi även för en förbättrad kommunikation mellan laserbrukare, laserutvecklare, myndigheter och Universitet. Det övergripande målet är en sund utveckling av laseranvändandet inom tandvården i Norden.