Lasertandvård - en introduktion

Lasertandvård, eller laserunderstödd tandvård, medför behandlingar som ofta är mer vävnadsvänliga och därmed mer patientvänliga jämfört med metoder som oftast förknippas med ett tandläkarbesök. Förklaringen är ganska enkel. Eftersom laserljuset består av en för ändamålet utvald våglängd ur spektra av ljus som vi normalt omger oss med, så reagerar kroppens celler inte med en försvarsreaktion vid eller efter behandlingen. Det sker om temperaturen hålls nere och om ytorna lämnas helt rena. Ett sätt att göra det vid laserbehandling är att välja ett ljus med energiupptag i vatten. På så sätt skapar ett tryck och undertryck när vattenmolekylen sprängs isär av korta laserpulser. Du kan därför avlägsna/skikta bort hård tandsubstans och käkben likaväl som karies eller munhålans mjukvävnad En annan mer djupgående metod är upptag av ljusenergi i röda blodkroppar eller pigment. Efter behandlingen blir en frisk yta kvar där läkningen kan starta upp omgående. Idag klarar en tandläkare sig utmärkt med en kombination av två olika våglängder för att kunna dra fördel av laserteknik inom odontologins alla olika behandlingsområden.

Att arbeta med laser inom tandvården är tacksamt, förutsägbart och mycket stimulerande!